Tudományos iskolateremtés

Közvetlen munkatársaim (tanítványaim) közül eddig hárman med. biol. doktori, negyvenhatan kandidátusi (PhD), öten pedig akadémiai nagy-doktori disszertációt írtak.

Fokozott érdeklődés egy új műtéti eljárás iránt

 

Egyetemi (med. biol.) doktori címek:

1. Dr. Polgár Katalin biológus: Multi-média egység elmélete és gyakorlata (egyetemi doktori cím, 1982)

2. Dr. Németi Margit kémikus: Egyes genetikai betegségek első trimesterbeli praenatalis diagnosztikája DNS analízis alapján (egyetemi doktori cím, 1989)

3. Dr. Veress Lajos kémikus: Terhesek alfa-fetoprotein szűrővizsgálata magzati fejlődési rendellenességek és chromosoma aberratiók felismerése céljából (egyetemi doktori cím, 1991)
 

Kandidátusi (PhD) fokozatok (a nevek után a 2009-es rangjuk lett feltüntetve)

1. Dr. Gardó Sándor ny. kórházi osztályvezető főorvos, egyetemi tanár: Cytogenetikai vizsgálatok értéke az intersexualitás diagnosztikájában (az orvostudomány kandidátusa cím, 1974)

2. Dr. Szeverényi Mihály volt egyetemi docens: A terhességmegszakítások kíméletes módszerei és hatásuk a későbbi terhességekre, szülésekre (az orvostudomány kandidátusa cím, 1984)

3. Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár, klinikaigazgató: A magzat fejlődési rendellenességeinek praenatalis ultrahang-diagnosztikája (az orvostudomány kandidátusa cím, 1984)

4. Dr. Csécsei Károly osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens: Az intrauterin fejlődés egyes regresszív folyamatainak klinikai következményei (az orvostudomány kandidátusa cím, 1987)

5. Dr. Váradi Valéria ny. osztályvezető főorvos, egyetemi magántanár: Perinatalis agykárosodások aetiológiája és ultrahang-diagnosztikája (az orvostudomány kandidátusa cím, 1988)

6. Dr. Szeverényi Péter egyetemi docens: Az együttszülés, különös tekintettel a motiváció személyiséglélektani összefüggéseire (az orvostudomány kandidátusa cím, 1990)

7. Dr. Polgár Katalin biológus: A fagocitózist mutató magzatvízsejtek immuncitokémiai jellemzése és értéke a velőcsőzáródási rendellenességek diagnosztikájában (az orvostudomány kandidátusa cím, 1990)

8. Dr. Szabó Mária biokémikus: A magzatvíz egyes non-specifikus kémiai összetevőinek hasznosítása a magzati diagnosztikában (az orvostudomány kandidátusa cím, 1990)

9. Dr. Török Olga egyetemi docens: A klasszikus és a praenatalis genetikai tanácsadás hatékonyságának vizsgálata (az orvostudomány kandidátusa cím, 1991)

10. Dr. Urbancsek János egyetemi tanár: A szérum LH szint prognosztikai jelentősége gonadotropin kezelés során az in vitro fertilizáció-embriótranszfer és gamétatranszfer programban (az orvostudomány kandidátusa cím, 1991)

11. Dr. Bolodár Alajos kórházi osztályvezető főorvos, volt egyetemi adjunktus: Invazív magzati beavatkozások javallata és kockázata genetikailag veszélyeztetett terhességekben (az orvostudomány kandidátusa cím, 1992)

12. Dr. Somogyvári Zsolt volt egyetemi adjunktus: Koraszülöttek és újszülöttek respirációs terápiájának vezetése a légzésfunkciós értékek folyamatos ellenőrzésével (az orvostudomány kandidátusa cím, 1992)

13. Dr. Németi Margit tudományos főmunkatárs: A cystikus fibrosis diagnosztikája molekuláris biológiai módszerekkel (az orvostudomány kandidátusa cím, 1994)

14. Dr. Tóth Tamás ösztöndíjas: Praesymptomás és praenatalis molekuláris genetikai diagnosztika Huntington betegségben (egyetemi PhD fokozat, 1998)

15. Dr. Kovács Tamás egyetemi adjunktus: Veleszületett húgyúti és egyéb magzati rendellenességek társulása a szülészeti genetika gyakorlatában (egyetemi PhD fokozat, 1998)

16. Dr. Görbe Éva egyetemi docens: Praenatalisan diagnosztizált kóros magzati állapotok ellátása a terhesség harmadik trimesterében és születés után (egyetemi PhD fokozat, 1999)

17. Dr. Hajdú Júlia egyetemi tanár: Magzati cardialis veszélyállapotok prae- és postnatalis diagnosisa és therapiája (egyetemi PhD fokozat, 1999)

18. Dr. Hagymásy László kórházi osztályvezető főorvos: A családközpontú szülészet megvalósításának lehetőségei hazánkban (egyetemi PhD fokozat, 1999)

19. Dr. Beke Anna egyetemi docens: Intenzív osztályon kezelt koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek utánvizsgálata (egyetemi PhD fokozat, 2000)

20. Dr. Rigó János egyetemi tanár, klinikaigazgató: A perinatális eredményeket befolyásoló tényezők vizsgálata praeeclampsiával szövődött terhességekben (egyetemi PhD fokozat, 2000)

21. Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatárs: A leggyakoribb számbeli chromosoma rendellenességek kimutatása fluorescens polimeráz láncreakció és DNS fragment analízis alkalmazásával. Az apolipoprotein E szerepének vizsgálata a magzati trisomiák kialakulásában (egyetemi PhD fokozat, 2000)

22. Dr. Patkós Péter egyetemi docens: Embryo-redukció multiembryonalis, illetve szelektív terhességmegszakítás congenitalis anomaliára discordans többes terhességekben (egyetemi PhD fokozat, 2001)

23. Dr. Papp Csaba egyetemi docens: Kísérletes és klinikai vizsgálatok koraterhességi deciduában és chorionban (egyetemi PhD fokozat, 2001)

24. Dr. Sziller István egyetemi docens: A női genitalis tractus Chlamydia trachomatis fertőzésének hazai epidemiológiája, klinikai képe és kapcsolata a méhen kívüli terhességgel (egyetemi PhD fokozat, 2001)

25. Dr. Marton Tamás egyetemi tanársegéd: A humán magzat fetopathológiai vizsgálata (egyetemi PhD fokozat, 2002)

26. Dr. Szabó István egyetemi docens: Az uterinális véráramlés színkódolt és pulzus Doppler ultrahangvizsgálata normális és kóros terhességekben (egyetemi PhD fokozat, 2002)

27. Dr. Szánthó András egyetemi docens: A cytostaticus gyógyszerekkel kezelhető nőgyógyászati rosszindulatú daganatok hazai előfordulása és ezen kórfolyamatok felismerésében, kezelésében klinikánkon elért eredmények (egyetemi PhD fokozat, 2003)

28. Dr. Tóth-Pál Ernő egyetemi docens: Genetikai amniocentesis singularis és ikerterhességekben (egyetemi PhD fokozat, 2003)

29. Dr. Pete Imre kórházi adjunktus: Egyes mutatók prognosztikai értékének vizsgálata a méhnyakrákok klinikai lefolyásában (egyetemi PhD fokozat, 2003)

30. Dr. Beke Artúr egyetemi adjunktus: Ultrahangvizsgálat során észlelt magzati minor és major anomaliák cytogenetikai háttere (egyetemi PhD fokozat, 2005)

31. Dr. Bán Zoltán egyetemi tanársegéd: A magzat számbeli chromosoma-rendellenességeinek kimutatása magzatvíz- és chorionboholymintákból quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakció módszerrel (egyetemi PhD fokozat, 2005)

32. Dr. Demeter Attila egyetemi adjunktus: Különböző malignitású petefészek-daganatok prognosztikai faktorainak jelentősége a terápiás eredmények tükrében (egyetemi PhD fokozat, 2005)

33. Dr. Belics Zorán egyetemi adjunktus: Az ultrahanggal mért magzati medencecsontok által bezárt szög és a gyakori aneuploidiák közötti összefüggés (egyetemi PhD fokozat, 2005)

34. Dr. Hauzman Erik egyetemi tanársegéd: In vitro fertilizációs kezelések útján fogant terhességek kimenetelének előrejelzése egyes endokrin markerek segítségével (egyetemi PhD fokozat, 2005)

35. Dr. Szendei György egyetemi adjunktus: A kismedencei diagnosztikus és operatív laparoscopia helye a meddőség kivizsgálásában (egyetemi PhD fokozat, 2005)

36. Dr. Hupuczi Petronella egyetemi docens: HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata (egyetemi PhD fokozat, 2006)

37. Dr. Nagy Sándor kórházi osztályvezető főorvos: A terhesség első trimeszterében ultrahanggal diagnosztizált subchorialis és retroplacentaris haematomák klinikai jelentősége (egyetemi PhD fokozat, 2006)

38. Dr. Joó József Gábor egyetemi adjunktus: Praenatalisan diagnosztizált craniospinalis rendellenességek jellegzetességeinek retrospektív vizsgálata (egyetemi PhD fokozat, 2006)

39. Dr. Fancsovits Péter tudományos főmunkatárs: Petesejtek, zigóták, préembriók morfológiai vizsgálata IVF kezelések során (egyetemi PhD fokozat, 2006).

40. Dr. Harmath Ágnes egyetemi adjunktus: A praenatalis diagnosztika jelentősége a veleszületett rekeszsérv perinatalis ellátásában (egyetemi PhD fokozat, 2007)

41. Dr. Lázár Levente egyetemi tanársegéd: Kétirányú transzplacentáris DNS transzport. Új lehetőségek a nem-invazív praenatalis diagnosztikában (egyetemi PhD fokozat, 2007)

42. Dr. Nagy Gyula Richárd egyetemi tanársegéd: A magzati sejtekből végzett jövőbeli noninvazív diagnosztika kibontakozásának első lépései (egyetemi PhD fokozat, 2007)

43. Dr. Szigeti Zsanett egyetemi tanársegéd: A fetopathológiai vizsgálat, mint a praenatalis diagnosztika minőségellenőrzésének lehetséges formája. A leggyakrabban előforduló magzati trisomiák kapcsán szerzett tapasztalataink (egyetemi PhD fokozat, 2007)

44. Dr. Gávai Márta volt egyetemi adjunktus: Abdominalis myomectomia. A műtét hatása a reprodukcióra (egyetemi PhD fokozat, 2007)

45. Dr. Ujházy András egyetemi adjunktus: Az alsó genitális traktus leggyakoribb fertőzéseinek prevalenciája és kockázati tényezői serdülőkben és fiatal nőkben (egyetemi PhD fokozat, 2008)

46. Dr. Egyed Zsófia kórházi főorvos: Új kihívások a komplex emlődiagnosztikában: a mammográfia és patológiai prognosztika összefüggései, az emlődenzitás, a hormonterápia és emlőrákdiagnosztika kapcsolata (egyetemi PhD fokozat, 2009)

47. Dr. Várkonyi Tibor tudományos munkatárs: Egyes lepényi jelátviteli utak vizsgálata praeeclampsiában és HELLP szindrómában, különös tekintettel a leptin és a leptin receptor közötti kapcsolatra (egyetemi PhD fokozat, 2011)

48. Dr. Magyar Zoltán egyetemi adjunktus: A menopauzális hormonterápia hatásának vizsgálata az endometrium szövettani átalakulására, valamint egyes szteroidhormonok antioxidáns hatásának bemutatása (egyetemi PhD fokozat, 2011)

49. Dr. Murber Ákos egyetemi tanársegéd: Petefészek-stimulációs kezelések hatása a szervezeten kívüli megtermékenyítés eredményességére (egyetemi PhD fokozat, 2011)

50. Dr. Hruby Ervin egyetemi adjunktus: Egyes kockázati tényezők és kórjóslatot befolyásoló beavatkozások vizsgálata hármasiker-terhességben (egyetemi PhD fokozat, 2012)

Akadémiai (nagy) doktori disszertációk

1. Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár, klinikaigazgató: A magzati húgyivarszervek praenatalis ultrahang-diagnosztikája (az orvostudomány doktora cím, 1994)

2. Dr. Gardó Sándor ny. kórházi osztályvezető főorvos, egyetemi tanár: A korai magzati veszteség genetikai háttere (az orvostudomány doktora cím, 1994)

3. Dr. Paulin Ferenc ny. tanszékvezető egyetemi tanár: Színkódolt Doppler vizsgálatok szerepe az újszülöttek méhen belüli sorvadásának diagnosztikájában és a neonatális eredmények javításában (az orvostudomány doktora cím, 1996)

4. Dr. Machay Tamás ny. egyetemi tanár: Az újszülöttek respiratiós kezelésének új indikációi (az orvostudomány doktora cím, 1998)

5. Dr. Urbancsek János egyetemi tanár: Az in vitro fertilizációs kezelések eredményességének előrejelzése endocrin markerek segítségével (az orvostudomány doktora cím, 2006)