Szakmai társaságok, megbízatások

Tagja voltam a Magyar Tudományos Akadémia és a Szociális és Egészségügyi Minisztérium Humángenetikai Közös Szakmai Bizottságának (1976-1990), a Magyar Tudományos Akadémia Genetikai Bizottságának (1980-1990) és a Humángenetikai Szakmai Kollégiumnak (1995-2009). 1991 és 1994 között a Korányi Sándor Társaság főtitkára voltam.

Alapító és tiszteletbeli elnöke vagyok a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Pszichoszomatikus Társaságnak (1992), a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaságnak (1992) és a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaságnak (1994). 1985-től tagja vagyok (1995-től 2004-ig elnöke) a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégiumnak. 1999 tavaszán a Szülészeti és Nőgyógyászati Országos Koordináló Intézet vezetője lettem.

A Magyar Tudományos Akadémia tanácskozó tagja voltam 1990 és 1993, majd 2002 és 2008 között. 2001-ben, majd 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének Klinikai II. (Műtéti) Tudományos Bizottságához tartozó közgyűlési képviselőjévé választottak. 2002-től tagja lettem az MTA Orvosi Genetikai Munkabizottságának és a III. Sz. Doktori Bizottságának.

1991-től 2006-ig tagja voltam az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Igazságügyi Bizottságának, 2006-ban az igazságügyi miniszter kinevezett az ETT Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület tagjának. 1994-től az ETT Kutatásetikai Bizottságának, 1995-től az ETT Plénumának, 1996-tól az MTA Környezet és Egészség Bizottságának voltam, illetve vagyok tagja. Elnöke vagyok az ETT Molekuláris Medicina Szakmai Bizottságának (1999 óta folyamatosan), 2001-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság elnökének neveztek ki. 1993-tól 1996-ig fővárosi szülészeti és nőgyógyászati szakfelügyelő voltam, 1994-től 1997-ig tagja voltam az Országos Akkreditációs Bizottság Orvostudományi Szakbizottságának. 2004-től 2011-ig tagja voltam a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak, melynek 2007-ben, majd 2009-ben ismét elnökévé választottak. 2007-től 2010-ig tagja voltam az Országos Etikai Tanácsnak. 2008-ban a Parlament Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának tagja, illetve társelnöke lettem.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága (Budapest, 2000. december 20.)
Álló sor balról jobbra: Dr. Nagy László, Dr. Háromszéki Ilona, Dr. Buris László, Dr. Fráter Rózsa, Dr. Gomba Szabolcs, Csillag Ilona, Dr. Kuncz Elemér, Dr. Szűcs Rozália, Dr. Lampé László, Dr. Varga Tibor, Dr. Asztalos Miklós, Dr. Keller László, Dr. Faller József, Dr. Jákó János, Dr. Darvas Katalin, Dr. Salacz Tamás, Dr. Szabó István, Dr. Krajcsovics Pál.
Ülő sor balról jobbra: Dr. Tringer László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Berentey György, Dr. Szécsény Andor és Dr. Papp Zoltán