Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle

Az amerikai orvostovábbképző folyóirat (Contemporary Obstetrics and Gynecology) magyar nyelvű kiadása Papp Zoltán professzor főszerkesztésében 1999. szeptembertől kéthavonta jelenik meg. A folyóirat kiadója a Professional Publishing Hungary Kft., igazgatója Dr. Nagy Judit.

Minden szám egy Hazai Aktualitással kezdődik, a magyarra fordított amerikai közleményekhez felkért magyar szakemberek írnak kommentárt.  Népszerű a folyóirat Tanulságos Jogi Esetek rovata is.

A Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle eddigi 12 éve sikertörténet, igényes szerkesztésével és mondanivalójával az elmúlt évtizedben minden magyar szülész-nőgyógyász számára kötelező továbbképző olvasmány lett. Papp Zoltán főszerkesztő minden szám Előszavában indokolja a témaválasztást és ír a szülészet-nőgyógyászatot érintő szakmapolitikai kérdésekről is.

Szerkesztőség és Kiadó: Professional Publishing Hungary Kft.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 157.
Telefon: 430 4500
Fax: 430 4509
E-mail: b.farago@medical-tribune.hu