Könyvek, közlemények

Tudományos közleményeim száma közel 800 (ennek fele idegen nyelvű), tudományos előadást magyar és/vagy idegen nyelven több mint 1000 alkalommal tartottam. Számos publikációm jelent meg magas impakt faktorú külföldi szakfolyóiratokban, közleményeim összesített impakt faktora 2013. december 31-én meghaladta az 500-at. Független hivatkozásaim száma a legutolsó kigyűjtés szerint több mint  6000. Könyveim száma 38, könyvfejezeteim száma közel 200. Hirsch indexem 35. Tudományos munkáim teljes bibliográfiája megtalálható az MTA Kutatásszervezési Intézet (Budapest, V. Nádor utca 18.) www.mtmt.hu (köztestületi azonosító: 07972) honlapján. A publikációk közvetlen eléréséhez kattintson ide, a tudományos előadások eléréséhez pedig ide.

 • Papp Z. (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Negyedik, multimédia kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009. 
 • Papp Z.: Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain... White Golden Book Kiadó, Budapest, 2008. 
 • Papp Z. (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Harmadik, multimédia kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. 
 • Tóth Z. és Papp Z. (szerk.): Szülészet-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika. 2. kiadás. White Golden Book Kiadó, Budapest, 2006. 
 • C. Molnár E., Füredi J. és Papp Z. (szerk.): Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006. 
 • Rigó J.Jr. és Papp Z. (szerk.): A várandós nő gondozása. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005. 
 • Papp Z., Rodeck C. (ed.): Recent advances in prenatal genetic diagnosis. Medimond Monduzzi Editore, Bologna, 2004. 
 • Papp Z. (szerk.): Gyógyszeres terápia a szülészet-nőgyógyászatban. Pharmindex Zsebkönyv, MediMedia, Budapest, 2002. 
 • Papp Z. és Csabay L.: A megújult Baross utcai Női Klinika. Semmelweis Ignác Alapítvány, Budapest, 2002. 
 • Chervenak F.A., Kurjak A., Papp Z. (ed.): The fetus as a patient. The evolving challenge. Parthenon Publishing, Boca Raton, London, New York, Washington, 2002. 
 • Papp Z. (szerk.): Szülészet-nőgyógyászati protokoll. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Golden Book Kiadó, Budapest, 2002. 
 • Papp Z. (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2002. 
 • Papp Z. (szerk.): Egészséges nő szeretnék maradni. Bevezetés a szülészet-nőgyógyászat rejtelmeibe. White Golden Book Kiadó, Budapest, 2002. 
 • Papp Z. (szerk.): Szülészet-nőgyógyászat 2001. Pharmindex Zsebkönyv, MediMedia, Budapest, 2001. 
 • Papp Z. (szerk.): Sürgősségi ellátás a szülészet-nőgyógyászatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001. 
 • Tóth Z., Papp Z. (szerk.): Szülészet-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika. White Golden Book Kiadó, Budapest, 2001. 
 • Papp Z., Görbe É., Hajdú J., Váradi V. (szerk.): Perinatológus párbeszéd. Golden Book Kiadó, Budapest, 2001. 
 • Papp Z. (szerk.): Gyógyszeres therapia a szülészet-nőgyógyászatban. Pharmindex Zsebkönyv, MultiMedia, Budapest, 1999. 
 • Papp Z. (szerk.): Szülészet-nőgyógyászati protokoll. Golden Book Kiadó, Budapest, 1999. 
 • Papp Z. (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999. 
 • Urbancsek J., Papp Z. (szerk.): Nőgyógyászati endokrinológia. Springer Kiadó, Budapest, 1997. 
 • Papp Z. (ed.): Past and present of the First Department of Obstetrics and Gynaecology of Semmelweis University Medical School. The volume in honour of the centennial of the Baross street building in Budapest. Golden Book Publisher, Budapest, 1996. 
 • Papp Z. (szerk.): Semmelweis Ignác klinikájának múltja és jelene. Jubileumi Emlékkönyv a Baross utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika építésének 100. évfordulójára. Golden Book Kiadó, Budapest, 1996. 
 • Papp Z. (szerk.): Klinikai genetika. Golden Book Kiadó, Budapest, 1995. 
 • Lampé L., Papp Z.: Szülészet és nőgyógyászat I-III. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1992. 
 • Papp Z. (ed.): Atlas of fetal diagnosis. Elsevier, Amsterdam-London-New York-Tokyo, 1992. 
 • Papp Z.: Obstetric genetics. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 
 • Papp Z.: Szülészeti genetika. Medicina, Budapest, 1986. 
 • Molnár L., Papp Z., Török P. (szerk.): Cerebrovascularis, heredodegeneratív és egyéb genetikai betegségek és pszichiátriai kórképek. Az Ideggyógyászati Szemle Supplementuma (XXXV. évfolyam, 577-1012. old.), Budapest, 1982. 
 • Papp Z.: Family planning and birth control methods. III. Prenatal diagnosis. International Postgraduate Training Courses of United Nations Fund for Population Activities, Debrecen, Hungary, 1981. 
 • Papp Z.: Genetikai betegségek prenatális diagnosztikája. Medicina, Budapest, 1980. 
 • Szabó G., Papp Z. (ed.): Medical genetics. Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford, 1977. 
 • Szabó G., Papp Z. (szerk.): Bevezetés a klinikai genetikába. Egyetemi jegyzetellátó, Budapest, 1974.