Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain...

 

Részletek a „Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain...” című könyv recenzióiból
 
Papp Zoltán professzor újabb könyvet írt. A sokadikat. A számokat nem tartom nyilván, talán nem is ez a fontos. Az viszont igen, hogy mikor írta és kiknek szánja? A válasz: Most, 2008. tavaszán, amikor klinikaigazgatói megbízatásának 2007. júliusában lejártát követően visszatekint arra a periódusra, amikor az ő feladata volt a nagy elődök munkájának folytatása a Baross utcai Női Klinikán. Mégis úgy látom, több ez 17 évnél, hiszen az Ember egy és egész, a Jelen nem választható el a Múlttól és az Úttól, amit ő eddig megtett. Kiknek szánja? Nem kétséges: nekünk, kortársaknak, az utódoknak, sőt az utókornak.”
(Kendrey Gábor dr.: Részlet az Előszóból)
 
„Egy küzdelmekkel teli sors 17 évet átfogó csodálatos szimfóniáját tarthatja kezében az Olvasó. Örömet akart szerezni az embereknek, és munkásságával valóban családok ezreinek adta meg a gyógyulás, a gyermekvállalás lehetőségének és az egészséges gyermek születésének a csodáját.”
(Nyers Klára dr.: Részlet a Fülszöveg – Ajánlóból)
 
„A könyv egy elhivatott vezető és egy klinika sikeres egymásra találásának és közös alkotásának története. Annak története, hogyan képes egy vezető egy intézmény életét, működését, arculatát, munkájának tartalmát alapvetően megváltoztatni, alakítani, mássá formálni, és ehhez az ott dolgozók támogatását megnyerni, de annak is, hogy egy intézmény fejlődéséhez megfelelő vezető is szükséges.”
(Illei György dr.: Medical Tribune VI. évf. 19. szám, 2008. szeptember 25.)
 
„Őróla, mint erőteljes, karizmatikus egyénről és vezetőről, sokan tudnak sok jót és talán rosszakat is felemlegetni, azt azonban nyilvánvalóan mindenki elismeri, hogy hallatlan energiával fogott hozzá a Baross utcai Klinika minden szempontból való felvirágoztatásának, ami a tények tükrében sikerült is neki. Igazgatása alatt a klinika szédületes eredményeket könyvelhetett el az oktatási, gyógyítási és tudományos munka területén egyaránt. Erről számol be a vaskos kötet anatómiai részletességgel.”
(Gömör Béla dr.: MediArt 2008/4, 41. old.)
 
A naplószerűen megírt első rész elolvasása után a klinika jelenkori története mellett kibontakozik előttünk a témaválasztó fiatal, a lehetetlent nem ismerő orvos vezető, a beteget-anyát, magzatát, a súlyos betegét szerető orvos, a Baross utcai szülészeti estéket, a szakmai továbbképző sorozatot elindító szakember, az iskolateremtő tanár (mint azt Kendrey Gábor professzor előszavában írja) és a nem mindennapi, tiszteletet és megbecsülést parancsoló klinikaigazgató egyénisége.
Papp Zoltán professzor könyvét, széles körű tudását, kitartó, sikeres munkásságát, eredményeit, egyéniségét a kiváló tanítómestert tisztelő, nagyra becsülő, példaképnek tekintő tanítványaként ajánlom az Olvasó figyelmébe.”
(Tóth Zoltán dr.: Orvosi Hetilap 149. évf. 51. szám, 2008. december, 2446-2447. old.)
 
„A könyv második részében családi és szakmai visszaemlékezésekről olvashatunk. Ezek között megtalálhatók ünnepi beszédek, sírbeszédek, egy igen érzelemgazdag megemlékezés a szerző édesapjáról és rádióinterjúk is. Így válik teljessé egy mélyen gondolkodó és hasznos cselekvő ember igazi portréja.
Az egyetem rangját, vonzerejét klinikáinak, intézeteinek teljesítménye adja meg. A Baross utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikát Dr. Karádi István professzor az Általános Orvostudományi Kar dékánja 2007 tavaszán az egyetem „zászlóshajójának” nevezte. Erre a megállapításra kiválóan megadja a választ ez a könyv!
Egyetemünk utolérhetetlen színfoltjai voltak a Baross utcai Szülészeti Esték (BUSZE), amely 1991. október 3-án indult és 16 éven át, 2007. május 17-ig töretlen rendszerességgel folytatódott! A rendezvények keretében mindig volt egy kis kultúrműsor, amelyen igen neves művészek, mint pl. Rost Andrea, Vukán György, Presser Gábor muzsikáltak csupán kedvtelésből, a zene szeretetét árasztva. Mindennek a rövid leírása is megtalálható a könyvben.”
(Stampf György dr.: Gyógyszerészet 52. évf. 2008. szeptember, 574. old.)
 
A honi orvosi szokásoknak megfelelően egy egyetemi klinikát a közbeszéd legtöbbször annak igazgató professzoráról nevez meg, akinek működése maradandó nyomot hagyott az intézményen. Papp Zoltán 17 éves regnálása rövidnek mondható a múlt orvos professzorainak biztosított lehetőség tükrében. Ő mégis maradandót alkotott.”
(Krakovits Gábor dr.: Orvosi Hetilap 149. évf. 51. szám, 2008. december, 2447. old.)
 
A könyv szerkesztése, kiállítása dicséretes. Elismerést érdemel az a szakmai eredmény, amelyet az olvasók számára Papp professzor ebben a könyvben bemutat. Életútja, teljesítménye nemcsak az utódok számára, hanem más szakterületen dolgozó orvosnak, kutatónak, oktatónak, vezetőnek egyaránt példaértékű.”
(Fehér János dr.: Orvosi Hetilap 149. évf. 51. szám, 2008. december, 2447. old.)
 
Képet kaphatunk a könyvből Papp professzor meghatározó családi hátteréről, az elhivatott, példamutató pedagógus apa fia életében betöltött kiemelkedő szerepéről, a debreceni egyetemen és klinikán szerzett emberformáló hatásokról, amelyeknek mind döntő szerepük lehetett annak az elhivatottságnak és lelki erőnek a kialakításában, amellyel a szülészet-nőgyógyászat és az igazgatói feladat embert próbáló kihívásainak nekilátott és kiemelkedően teljesített.”
(Siklósi György dr.:Magyar Nőorvosok Lapja 72. évf. 2. szám, 2009. március, 65. old.)
 
 
„A Magyar Tudományos Akadémia azonban Papp Zoltán professzor nemzetközileg is elismert, klinikusként csaknem egyedülálló tudományos szakirodalmi és tudományszervezői munkásságát nem érdemesítette akadémiai tagságra. (Igaz, hogy Semmelweis és Kézmárszky, a két nagy előd sem lett akadémikus.)”
(Kápolnai Iván dr.: Valóság, 2008. december, 108-111. old.)
 
El kell juttatni az üzenetet: van egy kis ország, Magyarország. Az első magyar szülészeti tanszék falai között élt és alkotott Semmelweis Ignác Fülöp, Kézmárszky Tivadar és itt élnek és alkotnak a méltó utódok, a XX. század végén és a XXI. század elején Papp Zoltán…és talán (egyszer) hűséges követői is.”
(C. Molnár Emma dr.: Háziorvos Továbbképző Szemle 13. évf. 2008. december, 773. old.)
 
 
A könyv beszerezhető a kiadónál: www.whitegoldenbook.hu, e-mail cím: wgkati@freemail.hu