Egyetemi aktivitás

A szülészet és nőgyógyászat, valamint a klinikai genetika magyar, német és angol nyelvű egyetemi oktatásán túlmenően (tantermi előadások, gyakorlatok, diákkörösök patronálása, szakorvosjelöltek, szakorvosok továbbképzése, stb.) évente több orvostovábbképző tanfolyamot szerveztem és irányítottam.

Kinevezésem óta részt vettem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyító-megelőző, tudományos és oktató-nevelő munkájának irányításában, 1991-től 1994-ig az Egyetem szenátusának voltam a tagja és az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Bizottságának, valamint 1994-től 1997-ig az Egyetemi Habilitációs Bizottságnak voltam az elnöke. 2000. február 15-től 2003. július 1-ig az integrálódott új Semmelweis Egyetemnek voltam az első általános rektorhelyettese. 2004-től 2007-ig az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Bizottságának voltam az elnöke.

Dr. Papp Zoltán rektorhelyettesként

 

 A Semmelweis Egyetem Tanácsa 2001
Ülő sor (balról): Dr. Kopper László, Dr. Szollár Lajos, Dr. Tihanyi József, Dr. Papp Zoltán, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Préda István, Dr. Zelles Tivadar, Dr. Vincze Zoltán, Dr. Mészáros Judit, Dr. Nyerges Mihály
Középső sor (balról): Dr. Z. Szabó László, Székely Györgyné dr., Dr. Ádám Veronika, Dr. Tekes Kornélia, Dr. Paulin Ferenc, Ábrahám Emese, Plichta Anikó
Hátsó sor (balról): Dr. Hári Miklós, Dr. Tulassay Tivadar, Dr. Stampf György, Dr. Magyar Pál, Dr. Cseh Imre, Dr. Kiss János, Kecskés András, Dr. Rózsa Imre, Derzsy Zoltán, Dr. Romics László, Bánhidi Róbert, Dr. Hamar Pál, Takács Péter, Dr. Kis Jenő, Benedek Péter, Révész László

 

 

Dr. Roberto Romero amerikai szülész-nőgyógyász professzor díszdoktori avatásán 2007 novemberében készült kép.
Balról jobbra: Tulassay Tivadar, Roberto Romero és felesége, Erich Saling, Papp Zoltán, Váradi Valéria, Frank A. Chervenak és Jose Maria Carrera professzorok.