Dr. Nyers Klára jogász ajánlása

Dr. Nyers Klára jogász az alábbi ajánlást írta a 2008-ban megjelent "Dr. Papp Zoltán: Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain ..." c. könyvhöz (a könyv megvásárolható a WhiteGoldenBook kiadónál).

Egy küzdelmekkel teli sors 17 évet átfogó csodálatos szimfóniáját tarthatja kezében az Olvasó. Örömet akart szerezni az embereknek, és munkásságával valóban családok ezreinek adta meg a gyógyulás, a gyermekvállalás lehetőségének és az egészséges gyermek születésének a csodáját.

    Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, tevékenységével egyrészt, mint hivatásának mindent alárendelő orvos, a szülészet-nőgyógyászat, genetika, onkológia, reproduktív biológia területein elért hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos eredményeivel, iskolateremtő munkásságával, a felnövekvő orvos-generációk oktatásának megreformálásával, felkészült szakmai hátteret teremtett a gyógyító tevékenységhez; másrészt az alkotó ember hatékony feladatvállalásával munkatársaival olyan magas színvonalú betegellátást nyújtó fellegvárat hozott létre a gondjaira bízott Klinikából, amely méltán büszkélkedhet nemzetközi hírnevével.

    A könyv első része krónikaszerűen, dokumentum-munkákat maga mögé utasító valósághűséggel mutatja be, hogy mire képes az ember, ha szerencsésen ötvöződik benne az adottság a maradandó értéket létrehozni akaró szándékkal. Dr. Papp Zoltán történelmet írt a Klinika fennállásának 1990-től 2007-ig tartó időszakában, hiszen munkatársaival önerőből olyan felújításokat végzett a Baross utcai épületben, ahová belépve kellemes és esztétikus környezet fogadja a látogatót, s ahol jól érezheti magát a szakmáját szerető és művelő orvos, de megnyugszik a kétségekkel teli anyai szív és a sorsáért szorongó beteg.

    Mind ezt pedig egy olyan történelmi időszakban tette, amikor a bizonytalanság és a jövőbe vetett hit reményének kétségei között sokunkat a saját sorsunk iránti figyelem oly mértékben kötötte le, hogy szemet hunytunk eközben a társadalmi értékek veszni hagyása felett. De akadt szerencsére valaki, aki nem riadt vissza a kihívásoktól, mind a műtőasztal, mind a tervező asztal mellett biztos kezekkel, elkötelezett hittel és a szebb jövő felé forduló éleslátással tevékenykedett az általa megálmodott világ létrehozása érdekében.
A könyv első részének műfaja egy nem szokványos önéletrajzi élménybeszámoló igazolható tényekkel és élvezetes, szubjektív, hol megható, hol szellemes megjegyzésekkel.

    A könyv második része személyiségének belső mozgató rugóiba enged bepillantást, amit olvasván egy percig sem lehet kétséges, hogy mind ezt csak egy olyan valaki volt képes véghez vinni, akinek szellemi alapjai Édesapja hitvallása szerint formálódtak, és amelynek elveit mindig töretlenül követve állt helyt élete során.

    „Aki a szellem hatókörében nőtt fel, az pillanatokra sem rendülhet meg abban a hitében, hogy a jónak, szépnek és igaznak győznie kell, történelmi következetességgel   …   aki élete legfőbb princípiumának a munkát és kötelességteljesítést tartja, akkor is, ha mellette ezrek rohannak a könnyű élvezetek, a becstelenség csábító lidércfénye után   …   annak hinni kell az emberi jóságban, a szebb holnapban, a szellem diadalában az anyag felett!” (id. Dr. Papp Zoltán, 1946)

    Egy hősiesen szép élet és mélyen emberi egyéniség írása ez, mely méltán győzi meg minden Olvasóját arról, hogy az életben csak áldozatok árán születhetnek kimagasló eredmények, ha az ember nem adja fel hitét és céljait, hanem mer tenni azok megvalósulásáért.

    Professzor úr hálás betegeként – remélem sokak, és e könyv olvasása után még többek nevében szólva – kívánom, hogy töretlen kitartással valósítsa meg további álmait, mert alkotni és fejlődni csak egészséges társadalom tud, amelynek belátása kevés, kell aki tesz is ezért!

Dr. Nyers Klára
Budapest, 2008. június 15.